Aktuella föreläsningar

Öringfiske under en säsong, vår sommar, höst och vinter

Våröring på ostkusten med flugspö

Öringfiske när de stora dagsländorna kläcker

Karp på fluga

Färna på fluga

Storöring i älv

Flugfiskets mångfald (inspiration till att bredda flugfisket och tekniker till fler arter)

Info: Föreläsningarna pågår mellan 40-60 minuter + 30 minuter frågestund efter.  Vid behov kan jag skräddarsy föreläsningar för er kundkrets.

FL

Fiskevårdstjänster – ej aktiv. Samtliga förfrågningar hänvisas till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Se kontakt för mer info. 

Nordisk fiskevård erbjuder tjänster i både sött och salt vatten. Den senaste kunskapen blandas med beprövade metoder i samtliga projekt. Flexibilitet och skräddarsydda lösningar för kunden är A och O. Kontinuerlig kontakt tas med kunden under projektets gång. Nedan finner ni delar av företagets kompetens. Tveka inte att kontakta oss vid eventuella funderingar eller frågor.

Vattendrag
Elfiske
Inventering av bottenfauna och övrig  fauna
Kartering
Fisktrappor/vandringshinder
PH-prover
Målarmussla och Flodpärlmussla
Förstudier
Biotopvårdsplaner
Utförande/ledande av restaureringsprojekt

Sjöar
Provfisken
PH-prover
Inventering av bottenfauna och övrig ekologisk fauna
Abborrfabriker
Våtmarker

Hav
Inventering av strandzon
Utförande/ledande av strandzonsrestaurering
Abborrfabriker
Våtmarker

Fiskodling
Rådgivning och hjälpande hand vid avel
Rådgivning och hjälpande hand vid utsättning av odlad fisk
Fenklippning av öring
Märkningsprojekt

Sportfiskeverksamhet
Rådgivning och utformning av T.ex. kortfiskeområden och fiskecamper mm.

Fisketillsyn
Hav, sjö eller vattendrag