Här kan ni finna lite bilder från arbetsfältet. B.la. avelsfiske, biotopvård, kompensationsodling, olika inventeringar av fauna, gäddvåtmarker med mera. För pekaren över bilden för mer specifik information.