Nordisk fiskevård ägs och drivs av mig, John Kärki. Natur, vatten och fiskar har alltid varit en stor passion. Min kunskap är förvärvad från praktiskt arbete med de stora aktörerna i branschen, fiskevårdsutbildningar och ett stort intresse av egenstudier.

Företagets filosofi är att naturen är komplex och oförutsägbar. Oftast finns inga färdiga lösningar, utan varje projekt, litet som stort, bör skräddarsys för ett lyckat slutresultat. Varje avslutat projekt följs upp för att säkerställa kvalitén.

Arbetsområdet är i huvudsak längs hela ostkusten och Sveriges inland.