2022 – Nordisk fiskevård utökar kompetensområdet till grod- och salamanderdammar. 

2018 – Samtliga fiskevårdsuppdrag utförs numera inom ramen för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

24/3-2015 Planering vid ritbordet

Skisser och planering tar vid för att projektet ska löpa på smidigt.

25/11-2014 Inventering av strandzon
Strandzonens bottenfauna undersöks.

24/6-2014 Havsöringen och reproduktionslokaler
Barmarkssäsongen är inledd. Översyn av lekbäddar för havsöring står på schemat med ideella krafter.

Nyservad lekbädd för havsöring.En av alla nyservade lekbäddar för havsöring.